Buscador

Cerrar
BUSCADOR AVANZADO
CARTA
NOMBRE EN INGLÉS: Blood Crypt
NOMBRE EN ESPAÑOL: Cripta sangrienta
NÚMERO DE COLECCIÓN: 8
TIPO DE CARTA: Land — Swamp Mountain
COSTE DE MANÁ:
COSTE DE MANÁ CONVERTIDO: 0
FUERZA/RESISTENCIA: /
LEALTAD:
TEXTO: ({T}: Add {B} or {R}.) As Blood Crypt enters the battlefield, you may pay 2 life. If you don't, it enters the battlefield tapped.
Subir