Buscador

Cerrar
BUSCADOR AVANZADO
CARTA
NOMBRE EN INGLÉS: Arcus Acolyte
NOMBRE EN ESPAÑOL: Acólita del arcus
NÚMERO DE COLECCIÓN: 361
TIPO DE CARTA: Creature — Human Cleric Archer
COSTE DE MANÁ:
COSTE DE MANÁ CONVERTIDO: 2
FUERZA/RESISTENCIA: 2/2
LEALTAD:
TEXTO: Reach, lifelink Outlast {G/W} ({G/W}, {T}: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.) Each other creature you control without a +1/+1 counter on it has outlast {G/W}.
FORMATOS:
Subir